Bắt đầu bằng cách kết nối Ví Algorand bằng nút trong tiêu đề
Khi bạn đã kết nối ví, bạn có thể bắt đầu giao dịch và sẽ thấy các ví được kết nối của bạn ở đây
Lệnh mở
Lịch sử giao dịch
Vốn